Архив за май, 2012

Ранен рак на гърдата и бременност – защо не! Или защо да?

Публикувано на: 30 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

От 10 до 13 май тази година в гр. Правец се състоя международна среща на клуб „Млад онколог”. Д-р Таня Тимева, акушер-гинеколог и медицински директор на АГ Болница „Д-р Щерев”, бе поканена да изнесе лекция и да участва в дискусия на тема „Ранен рак на гърдата и бременност – защо не! И защо да?”

В презентацията си д-р Тимева изнесе данни за последствията от химиотерапията при жени с рак на гърдата. Резултатите недвусмислено показват, че химиотерапията води до изчерпване на яйчниковия резерв и инфертилитет. Освен това не се препоръчва бременност за период от 2 – 5 години след диагноза и лечение на рак на гърдата. В тези случаи, ин витро оплождане с криопрезервация на яйцеклетки и ембриони преди химиотерапия е основно средство за запазване на бъдещия фертилен потенциал на пациентките и има допълнителни психологически ползи за тях. Д-р Тимева направи и литературен обзор на публикациите за приложение на метода ин витро оплождане при жени с ракови заболявания. Според анализа на литературните данни, общият риск от ракови заболявания, както и риска от рак на гърдата, не се увеличава след ин витро процедура.

Начините за запазване на фертилитета преди химиотерапия зависят от конкретния вид на тумора, терапията, както и от времето, с което разполагат специалистите по репродуктивна медицина преди старта на лечението.

Методите, които могат да се приложат са свързани със съхраняване на яйцеклетки, ембриони и яйчникова тъкан. От трите възможности, замразяването на ембриони е за предпочитане при запазване на фертилитета, тъй като е с най-висок шанс за постигане на бременност след успешното лечение. Важни условия за приложението на този метод е възможността и достатъчно време за хормонална стимулация, наличие на партньор или желанието и готовността за използване на донорски сперматозоиди за извършване на процедурата по ин витро оплождане. Получените ембриони биха могли да се замразят на всеки етап от развитието си (2-ри 5-ти ден) и да се съхраняват с цел използване след приключване на лечението.

Криопрезервацията на яйчникова тъкан би могла да се приложи в случаите, когато няма достатъчно време за хормонална стимулация преди започването на антитуморното лечение, когато яйчниците не реагират на стимулацията, при момичета преди пубертета или в случай, че туморното заболяване не позволява хормонална стимулация (хормоно-зависими тумори и др.) Към момента в България няма регулация на криопрезервацията на яйчникова тъкан, тъй като тя не е включена към наредба 28 по АРТ, третираща единствено замразяването и съхранението на яйцеклетки и ембриони.

В края на своята презентация, д-р Тимева представи на аудиторията случая с роденото в началото на 2009 г. в Англия бебе, което не носи гени, свързани с риск от рак на гърдата – метод за ограничаване разпространението на това заболяване сред популацията. Данните показват, че между 10% и 20% от случаите с ранна поява на рак на гърдата могат да се свържат с BRCA гена – BRCA1 и BRCA2 мутации. Носителите на BRCA мутации представляват от 5% до 10% (около 13,750–27,500 жени в САЩ) от всичките случаи на рак на гърдата. Опции за засегнатите семейства, които биха искали да се сдобият със здрава рожба, която не е носител на тази генна мутация са естествено забременяване и генетично изследване на плода (пренатална диагностика) или ин витро оплождане и предимплантационна генетична диагностика (ПГД) и поставяне в матката само на ембриони без мутации по изследваните гени. След първото приложение на ПГД през 1990, този метод става важна част от настоящите техники за изследване на генетичните нарушения и е установена клинична възможност в репродуктивната медицина.

От 2011 г. този метод се прилага и в АГ болница „Д-р Щерев“ в сътрудничество с италианската международна лаборатория „Генома“, световен лидер в молекулярната генетика и предимплантационната генетична диагностика с над десетгодишен опит в сферата си на работа. Молекулярно-генетичната лаборатория е сред малкото сертифицирани в света (6%) за извършването на такъв вид дейност, чиито специалисти ежедневно обработват проби от цял свят. Повече информация за метода, можете да прочетете от тук.

Акушерката Мери Шварц в АГ болница „Д-р Щерев“

Публикувано на: 22 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Продължаващият процес на повишаване на квалификацията на професионалистите, работещи в АГ болница „Д-р Щерев”, е един от водещите принципи в нашата дейност. Щастливи сме, че този принцип е валиден за всички нива в нашия екип. Акушерките в нашата болница са тези, които ежедневно полагат своята квалифицирана грижа и подкрепа за пациентите ни, поради което тяхното продължаващо обучение и запознаване с новите тенденции е от изключителна важност. В тази връзка се радваме, че със съдействието на Център Естествени идеи на 17 май в нашата болница гостува известната холандска акушерка Мери Шварц – професионалист с над 40-годишен стаж, помогнала на бял свят да се появят над 4000 бебета.

По време на посещението си в АГ болница „Д-р Щерев” г-жа Шварц направи презентация и проведе беседа относно ролята на акушерките в системата на здравеопазване в различните европейски държави. Беше дискутирана и темата за ролята на акушерката по време на раждането и избора на жената относно мястото на раждане – вкъщи или в болница. В тази връзка г-жа Шварц сподели, че всички жени, които е израждала, са имали възможност сами да изберат къде да родят, след внимателна преценка на риска. Жените с по-малък риск от усложнения по време на раждане, могат да родят у дома или в болница с помощта на акушерка, докато тези с висок риск задължително се насочват към акушер-гинеколог. Дискутирана бе и системата на обслужване на родилките в Холандия и грижата на акушерките в този процес.

На 66 години, с над 43-годишен стаж,  Мери Шварц продължава да практикува своята професия с ентусиазъм и отдаденост, която впечатли присъстващите на нейната презентация акушерки от АГ болница „Д-р Щерев.”

Биомаркерите или къде да очакваме следващия голям пробив в АРТ

Публикувано на: 21 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Продължаваме да ви информираме за международните научни участия на представители на нашия екип. Предлагаме впечатленията на ембриолог Ирена Антонова от нейното участие в първия по рода си конгрес по биомаркери в репродуктивната медицина, проведен в края на март във Валенсия:

Организатор на конгреса е Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI Valencia) – една от водещите европейски клиники с 20 клона в целия свят, развиваща сериозна научна дейност в областта на инфертилитета. Интересните заглавия в програмата и анонсираните новости в областта на репродуктивните биомаркери привлякоха многобройни участници от всички континенти.

Главната цел, която обединява проектите, представени на конгреса, е как да се направи най-точна оценка на генетичното състояние на яйцеклетките, сперматозоидите и ембрионите по възможно най-щадящ за тях начин, без да бъдат подлагани на агресивни процедури за анализ, които биха могли да ги увредят.

Нови надежди в тази насока се възлагат на апаратура, която е отскоро на световния пазар – т.нар. ЕmbryoScope. Той представлява инкубатор с вградена камера, която на определени периоди от време заснема развитието на ембрионите. По този начин ембриолозите получават пълна и подробна информация и могат да направят много по-добър избор на ембриони за трансфер. Този постоянен поглед върху ембрионалното развитие позволява да се открият нови маркери, свързани с генетичното състояние на ембрионите.  В момента успешно се работи по няколко проекта, при които се изследват различните особености при деленето и връзката им с различни генетични аномалии. В опитите си да подобрят селекцията на ембрионите, учени от Станфордския университет са създали софтуер, който автоматично анализира и оценява снимките. Амбициите на учените са в бъдеще тези биологични маркери да изместят генетичната диагностика чрез биопсия на ембрионите.

Друга интересна разработка, представена на форума, бе метод за избор на сперматозоид за ICSI с добър генетичен материал без фрагментация. Това е основния недостатък на всички съществуващи до сега тестове, които дават информация за ДНК фрагментацията на сперматозоида, разрушаващи тестваните семенни проби, след което те остават неизползваеми. Авторите на проекта са открили безвреден белтък, който се прилепва към фрагментираните краища на ДНК веригата, без токсично действие и без да нарушава целостта на сперматозоида. Този белтък оцветява всички накъсани краища на ДНК веригата в червено, което позволява да се подберат най-добрите сперматозоиди, като за ICSI процедурата се използват най-слабо оцветените, т.е. най-нефрагментираните сперматозоиди.

На фона на всички нови перспективи, които бяха съобщени, създателят на първият апарат за метаболомика, който дава оценки за виталността на ембрионите на базата на метаболитния им анализ, докладва доста обезкуражаващи резултати в тази насока.  През 2008 година този нов метод за неинвазивна оценка на ембрионите беше широко представен на всички международни конгреси и учените залагаха големи надежди в тази насока.  Година по-късно първият апарат за метаболитен анализ беше пуснат на пазара. Събраните досега резултати от различни клиники, работили с апаратурата последните 2 години, не дават очакваните добри резултати. Причините, които изтъкнаха създателите на проекта са прекалено близките метаболитни стойности между виталните и невиталните ембриони, както и все още неустановени референтни граници на изследваните биомаркери. Лекцията завърши оптимистично, след като работещите по проекта обявиха, че усилията в тази насока продължават и вече няколко групи обединяват усилията си по подобряване на апаратурата с цел по-прецизен анализ.

В заключение, организаторите на конгреса се обединиха около идеята, че следващият голям пробив в областта на репродуктивната медицина ще е в по-подробното разучаване на биомаркерите за имлантация и създаването на нови методики за оптимизиране на ендометриалната рецептивност.

АГ болница „Д-р Щерев“ отново домакин на FUTURE FERTILITY LEADERS ACADEMY

Публикувано на: 16 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Миналият четвъртък (10 май) за втори пореден път АГ Болница „Д-р Щерев” беше домакин на научна среща за бъдещи експерти в областта на АРТ в рамките на “Future Fertility Leaders Academy”.

Програмата се осъществява от американската фармацевтична компания MSD, съвместно със Сдружение „Институт по Репродуктивно Здраве“и с подкрепата на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ).

Срещата бе открита от професор Станимир Кюркчиев, председател на „Институт по Репродуктивно Здраве“, който изрази своето задоволство от присъствието и активното участие на експертите по репродуктивна медицина.

Модератор на първата от обявените теми „Подходи и терапевтични средства за лечение на ендокринен стерилитет, включително поликистозен яйчник“ бе д-р Петя Андреева, акушер-гинеколог в АГ Болница „Д-р Щерев”. Темата бе обстойно представена от д-р Мария Коновалова, акушер-гинеколог в АГ Болница „Д-р Щерев”.  Д-р Коновалова подробно разгледа патогенетичните механизми, клиничната характеристика и изява на поликистозната яйчникова болест, сърдечно-съдовите рискови фактори и метаболитни нарушения при поликистозните яйчници, както и методите на лечение на този сериозен репродуктивен проблем. Д-р Андреева подчерта връзката между наднорменото тегло и успеваемостта на ин витро процедурата при пациентки с поликистозни яйчници. Д-р Попов от болница „Вита” сподели своя опит по отношение на хирургичното лечение на поликистозни яючници, а д-р Монастирска (МЦ „Олимед”) постави въпроса за мотивацията на пациентките с поликистозни яйчници при опитите им за намаляване на телесното тегло. В дискусията взеха активно участие доц. Пламен Тодоров (АГ Център „Димитров”) и д-р Методи Генов от МЦ „Вяра”.

Втората представена тема бе „Възможности за криоконсервация на гамети, ембриони и репродуктивни тъкани“ с лектор д-р Румен Димитров и модератор доц. Пламен Тодоров – представители на АГ Център „Димитров”. Д-р Димитров много задълбочено и обстойно представи темата, като наблегна на основните криобиологични принципи, както и на факторите, влияещи на биологичните обекти в процеса на нискотемпературна криоконсервация. Д-р Димитров представи на аудиторията и различните методи за криоконсервация – програмно замразяване и витрификация на семенната течност, ембриони и яйцеклетки.

Доказателство за големия интерес към инициативата бе желанието от страна на екипа от МЦ „Олимед” да се представи още една, допълнителна тема към предварително обявените, а именно „Дезорганизация на сперматогенния епител и мъжкия стерилитет“, представена от д-р Кремен Цветков и модерирана от д-р Маргарита Монастирска. Д-р Цветков представи данни и резултати от проучване, проведено в МЦ „Олимед” относно АРТ процедурите при определени форми на мъжки стерилитет.

В края на срещата, участниците дадоха своята оценка за представянето на лекторите чрез попълване на анкетна карта.

Разискванията по представените теми продължиха и след срещата в неформална обстановка.

Повече за FFLA:
Програмата се осъществява през 2012 година. Предварително, с помощта на „Институт по репродуктивно здраве” са определени 12 теми в областта на АРТ, които ще бъдат разгледани в 6 срещи, равномерно разпределени в продължение на годината.

Наградата за двамата отличени автори на презентация е участие в “ SHAPE in-clinic educational program“ (Sharing best practice and experience) през 2013 година – обучителна програма за обмяна на опит между водещи IVF центрове, спонсорирана от MSD.
В края на годината жури, съставено от участвалите в срещите експерти в областта ще разгледа анкетните карти, с които аудиторията е оценила участвалите с презентация колеги и след комплексна оценка ще определи двамата най-добре представили се автори. В случай на равни резултати ще се тегли жребий за определяне на двамата наградени.

Цели на FFLA:
•    изследване на всяка от темите в дълбочина и запознаване с най-новите данни, свързани с нея;
•    подобряване на нивото на компетентност на младите специалисти;
•    подобряване на взаимодействието между центровете и допълнителна възможност за обмяна на опит;
•    възможност за консултиране с експертите в областта;
•    ползи за пациентите.

Снимки от втората среща:

Какви прегледи и изследвания са необходими 0-8 г.с. – Д-р Савова в новия брой на сп. 9 месеца

Публикувано на: 10 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Проф. Станимир Кюркчиев във влиятелно научно издание

Публикувано на: 8 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

В АГ болница „Д-р Щерев“ винаги сме се гордели не само с практическото усъвършенстване на нашите специалисти, но и с тяхната активна научна дейност! Комбинацията между двете ни дава възможност да прилагаме най-модерните нововъведения и технологии в лечението на стерилитет и асистираната репродукция. Само така болницата ни може непрекъснато да се развива и повишава своята успеваемост, а работата на нейните специалисти да носят радост за все повече жени и двойки, желаещи да заченат.

Отново имаме повод за гордост, защото дългогодишният консултант на болницата ни и специалист по репродуктивна имунология, проф. Станимир Кюркчиев, разширява дългия си списък от научни публикации с поредната статия във влиятелно издание. Статията на проф. Кюркчиев е в съавторство с неговия син доц. Доброслав Кюркчиев и е Екатерина Тодорова и е публикувана във Vitamins and Hormones, vol. 87 – Stem Cell Regulators. Темата на публикацията е „Ефекти на прогестерона върху мезенхимните стволови клетки“:

Холандската акушерка Мери Шварц в АГ болница „Д-р Щерев“

Публикувано на: 7 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Уважаеми колеги,

На 17 май (четвъртък) от 13 ч. в Заседателната зала
АГ болница „Д-р Щерев” съвместно с Център „Естествени идеи”
организират презентация и дискусия за акушерки с
с холандската акушерката Мери Шварц

Теми на презентацията и дискусията: Модели на акушерската грижа и позицията на акушерките в различните държави по света – тяхната роля, права, задължения, законови разпоредби. Практически въпроси и подходи, свързани с акушерската грижа.

Входът е свободен за акушерки и професионалисти по здравни грижи от всички болници. Поради ограничения брой места е необходимо   предварително записване на следната електронна форма (кликнете на линка в синьо), на тел. 02/ 920 09 01 вътр. 231 или на e-mail: i.todorov@ivf-bg.com

Информация за лектора: Мери Шварц е независима акушерка от Холандия и международен активист.   През 1969 г. тя завършва акушерство в Амстердам, практикува като независима акушерка и асистира по време на над 4000 раждания. Преподава акушерство, сексуално образование и история на акушерството на студенти, акушерки и медицински сестри.  Тя е известен международен лектор, говорител и автор. Ето само част от местата, където е преподавала: Charite University Berlin, New York State University, USA, University Brazil, Мidwifery school, Lissabon midwifery school, Porto university hospital и други. Говорител е на Birth Works, на ICM (International Confederation of Midwives)  и на ENCA, често участва в международните конференции на Midwifery Today. Мери е основател на European Perinatal School и клонове на ENCA (The European Network of Childbirth Association) в Холандия и Португалия. В момента живее в Португалия и е вицепрезидент на неправителствена организация в подкрепа на естественото раждане Humpar, продължава да практикува и като акушерка.