Архив за юли, 2012

АГ болница „Д-р Щерев“ участва в юлската сесия на Училището на сп. 9 месеца

Публикувано на: 30 юли, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Миналият петък (27 юли) д-р Даниела Савова представи АГ болница „Д-р Щерев“  в  юлското издание на „Училище за бременни”, организирано от списание 9 месеца. Тя изнесе лекция на тема „Развитие на плода по гестационни седмици”. Присъстващите бременни жени получиха полезна информация за развитието на ембриона през целия период от бременността, както и успяха да зададат многобройните си въпроси.

Д-р Савова обясни в подробности целия процес на развитие на бременността – от нейното установяване през описание на етапите на развитие на ембриона по лунарни месеци, към които имаше и подробен снимков материал от нарастването на плода. Специално внимание беше отделено на оформянето и нарастването на органите на бебето през целия период, както и всички тестове и изследвания, които са задължителни по време на бременността.

Презентацията включваше и пояснения за необходимостта от женска консултация, стъпките, през които тя минава, възможните рискове, нужните изследвания за майката и бебето преди и след раждане, както и задължителните консултации с други специалисти, ако такива се налагат.

Ново успешно участие на екипа ни на форума на ESHRE 2012

Публикувано на: 11 юли, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Екипът на АГ болница „Д-р Щерев” отново се представи успешно на  престижен международен научен форум!

От 1-ви до 4-ти юли, 2012 г. в Истанбул се състоя 28-та среща на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). Събитието привлече близо 11 000 делегата от всички континенти, което направи тази среща най-мащабната по размери от всички, преведени до настоящата 2012 г.

Бяха подадени над 3000 публикации и постера на различна тематика, свързана с лечението на инфертилитет и приложението на асистирани репродуктивни техники. Одобрени бяха 50 устни презентации и около 770 абстракти на научни разработки за постерна сесия. Единствените научни постери от българска страна бяха в секция „Ембриология” на ембриолог Ирена Антонова („Ембриотрансфер на ден 4-ти – за и против”) и на д-р Иван Бочев („Значително повишаване на процента бременности след ембрио ко-култивиране със замразени ендометриални стромални клетки”) от АГ Болница „Д-р Щерев”, одобрени анонимно от трима независими проверяващи.

Голяма част от представителите на центровете по репродуктивна медицина взеха участие както в предконгресните курсове, които се проведоха преди началото на срещата, така и в пленарните сесии. Изтъкнати бяха по-голямото разпространение на различните техники за повишаване успеваемостта на асистираната репродукция, колаборацията с други специалности, навлизането на методи на молекулярната биология в лечението на инфертилитета.

Една от най-активните групи по специални интереси, групата по репродуктивна генетика, в чието ръководство е и д-р Таня Милачич, д.б., ръководител на ембриологичната лаборатория на АГ Болница „Д-р Щерев”, организира редица срещи с експерти от различни страни, както и с ръководството на дружеството. Обсъждаха се бъдещите предконгресни курсове за предстоящите през 2013 г. в Лондон и 2014 г. в Мюнхен годишни срещи. По идея на д-р Таня Милачич и доц. Атанас Щерев, бе предложено в изпълнителния комитет на ESHRE да бъдат включени и представители на страни от Източна Европа. Ембриолог Таня Милачич и д-р Таня Тимева, д.м. от АГ Болница „Д-р Щерев”, избрани през 2011 г. за представители на България към Комитета на националните представители на ESHRE с четиригодишен мандат, за първи път тази година бяха включени да дадат своето становище относно законовите уредби по асистирана репродукция в България, както и предложения за промени, насочени към адекватно и акуратно оценяване на прогресивно увеличаващия се брой абстракти на научни публикации и разработки.

Беше обсъдено и въвеждането на нови форми на дистанционно онлайн обучение, т.нар. e-learning, които ще обхващат всички области на асистираната репродукция, както и възможности за онлайн тестове за получаване на съответните сертификати. Предвижда се създаването на дискусионен онлайн форум между експерти от цял свят в рамките, на който ще се обсъждат двойки с поредица неуспешни опити.

За председател на ESHRE бе избран професор Юха Тапанайнен, добър приятел на България, взел не един път участие в симпозиумите по репродуктивна медицина, организирани от „Институт по репродуктивно здраве” и АГ Болница „Д-р Щерев”.

ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БРЕМЕННАТА В 13 – 17 Г.С. – Д-Р САВОВА В НОВИЯ БРОЙ НА СП. „9 МЕСЕЦА“

Публикувано на: 11 юли, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Ембриотрансфер на ден 4-ти – за и против

Публикувано на: 6 юли, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Ирена Антонова, ембриолог, АГ болница „Д-р Щерев“

Когато става въпрос за избор на ден за ембриотрансфер, най-популярните и най-често избираните дни са ден 3-ти – клетъчен стадий от развитието и ден 5-ти – на стадий бластоцист. Това се дължи на няколко причини. Най-важната от тях е, че за тези дни от деленето на ембрионите има създадени много добри оценъчни системи, които имат висока прогностична стойност за това кои ембриони имат най-голям шанс да се имплантират в матката. Изборът на ембриони за трансфер (т. нар. ембриоселекция) от ембриолога е един от най-важните моменти в целия ин витро цикъл и е решаващ за крайния резултат от процедурата.

Идеята, която залегна в нашето проучване беше да разгледаме случаите, в които сме избирали за трансфер един не толкова популярен ден – 4-ти или стадий морула и да сравним неговите предимства и недостатъци с клетъчния и бластоцистния ембриотрансфер.

За тази цел изследвахме 309 IVF/ICSI цикъла, проведени през последните 2 години в нашата клиника, като ги разделихме на 3 големи групи. В група А попаднаха 108 пациенти, при които е извършен трансфер на ден 3. В група В – 60 пациенти с трансфер на ден 4 и останалите 141  – група С с бластоцистен трансфер на ден 5. Сравнихме трите групи по различни признаци и характеристики и анализирахме крайните резултати.

По отношение на качеството на ембрионите на ден 3-ти, не открихме съществени разлики в процентното съотношение между ембрионите с добро, средно и лошо качество в трите групи. Сравнявайки процента клинични бременности установихме, че ден 3-ти и ден 4-ти имат сходни резултати – 40,7% и 40,0% съответно, докато при бластоцистния трансфер имаме по-добри резултати – 49,7%. Подобни данни получихме от сравнението на многоплодните бременности в трите групи – в група А и група В са с подобни резултати и са двойно повече в сравнение с група С. Това се дължи на по-големия брой ембриони, които са върнати на 3-ти и 4-ти ден.
За да бъде пълна информацията, включихме и последващите трансфери на замразени ембриони, получени в същия цикъл и останали след ембриоселекцията. Сборният процент клинични бременности на свежи и размразени ембриони дава добро предимство на изследваната ни група, защото ембрионите на стадий морула имат много добра преживяемост след размразяване. Общият процент бременности достига до 46,7% в група В.

В заключение бихме могли да кажем, че ден 4-ти също е подходящ за ембриотрансфер и не отстъпва в крайните си резултати на другите два най-популярни стадия, при които се връщат ембрионите. Големите предимства на този ден за трансфер са: възможността за по-добра ембриоселекция в сравнение с ден 3, повече оставащи за замразяване ембриони в сравнение с ден 5, най-добра преживяемост на ембрионите след замразяване на този стадий, както и най-подходящ ден за прилагане на лазерно асистирано излющване на ембрионите – т.нар. асистиран хетчинг.