Архив за септември, 2012

Нов международен успех за нашия екип

Публикувано на: 25 септември, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Имаме удоволствието да ви съобщим за поредния международен успех на ембриологичния екип на АГ болница „Д-р Щерев”!

Ембриолог д-р Иван Бочев и ембриолог Петя Пенкова са официално сертифицирани като „клиничен ембриолог” от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).

Двамата представители на ембриологичния ни екип успешно положиха писмен изпит в рамките на 28-та годишна среща, която се проведе през м. юли в Истанбул, при строг контрол от страна квесторите. Изпитът се състоя от общо 100 въпроса, като участниците имаха строго регламентирано време за всеки отговор – не повече от минута и половина на въпрос.  Тестът обхваща въпроси от области като молекулярна и клетъчна биология, ембриология, генетика, физиология. В допълнение, от ембриолозите се очаква да имат и разширени познания в области като инженерни науки, нормативна уредба, безопасни условия на труд, качествен контрол.

Поредното международно признание ни дава допълнителен повод за гордост, защото в АГ Болница „Д-р Щерев” работи ембриологичен екип, който е изцяло сертифициран от ESHRE. Нашата болница е единственото лечебно заведение в България с шест ембриолози със сертификат от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембрология. Д-р Таня Милачич и Любослава Петкова са сертифицирани в категорията „Senior Embriologist” през 2009, Боряна Бандрева и Ирена Антонова са сертифирани в категорията „Clinical Embriologist” през 2011, а сега в същата категория са сертифицирани и д-р Бочев и ембриолог Пенкова.

Нека поздравим д-р Иван Бочев и ембриолог Петя Пенкова с постигнатия успех, да им пожелаем нови постижения в областта на ембриологията и най-вече нови постигнати бременности за двойките, доверили се на АГ болница „Д-р Щерев”!

Поредна четвърта среща за бъдещи лидери в областта на фертилитета

Публикувано на: 19 септември, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

На 13 септември 2012 г. в залата на АГ Болница „Д-р Щерев” се състоя четвъртата поредна среща в рамките на академията за бъдещи лидери в областта на лечението на безплодието, съвместна инициатива между „Институт по репродуктивно здраве” и фармацевтичната компания MSD.

Срещата събра над 40 представители от  ин витро центрове в София и страната.

Първата  тема „Насоките за подобряване на техниката ICSI” бе представена от ембриолог Боряна Бандрева от АГ Болница „Д-р Щерев”, модератор на темата бе професор Станимир Кюркчиев, председател на „Институт по репродуктивно здраве”. Ембриолог Бандрева изтъкна необходимите условия за осъществяване на ICSI процедурата – добре оборудвана ин витро лаборатория, осигуряване на качествен контрол, подготовка на спермалния материал и др. Представени бяха и индикациите за прилагане на техниката ICSI.

Доц. Пламен Тодоров, представител на АГ център „Димитров”, взе отношение по представената тема, като изтъкна, че индикациите за ICSI биха могли допълнително да се разширят, като например при предимплантационна генетична диагностика, последващо оплождане на замразени яйцелетки, при ХИВ позитивни лица и др. Доц. Тодоров подчерта и ролята на ембриолога, като основен фактор за вземане на решение за прилагане или не на ICSI процедурата. От своя страна, доц. Атанас Щерев (АГ Болница „Д-р Щерев”), изтъкна, че в сферата на асистираните репродуктивни технологии е изключително важно всички решения относно прилагането на една или друга техника или подход, да се вземат на екипен принцип от специалистите, ангажирани с лечението на стерилитет – акушер-гинеколог, ембриолог, анестезиолог.

Втората тема „Повтарящи се имплантационни неуспехи”, представена от д-р Петра Семерджиева от Клиника „Малинов”, бе модерирана от доц. Атанас Щерев. Д-р Семерджиева се спря обстойно на причините за повтарящите се имплантационни неуспехи, сред които маточна патология, качество на ембриона и ендометриума , имунологичен статус, фактори от страна на мъжа, генетични фактори, техника на ембриотрансфер. Д-р Таня Тимева, акушер-гинеколог от АГ Болница „Д-р Щерев” взе отношение по темата, като постави въпроса за липсата на ясна дефиниция на проблема. От своя страна, проф. Станимир Кюркчиев обстойно дискутира въпроса за имунологичните фактори, отговорни за процеса на имплантация и необходимостта от провеждане на изследвания на NK-клетки в децидуата (маточната лигавица по време на бременността).

Прегледи и изследвания на бременната в 21-24 г.с. – д-р Савова в новия брой на сп. 9 месеца

Публикувано на: 5 септември, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари