Архив за октомври, 2012

Продължава нашето домакинство на академията за бъдещи лидери в областта на фертилитета

Публикувано на: 27 октомври, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

За пети пореден път, на 25.10.2012 г., в АГ Болница „Д-р Щерев” се състоя среща от инициативата на американската фармацевтична компания MSD “Future Fertility Leaders Academy” съвместно със Сдружение „Институт по Репродуктивно Здраве“. Модератор на срещата бе д-р Даниела Савова (АГ болница „Д-р Щерев”). По традиция участие взеха  представители от центрове по репродуктивна медицина от цялата страна.

И двете представени теми бяха от представители на екипа на болницата. Първата лекция „Критерии за избор на ембриони за трансфер, за или против SET” бе изнесена от ембриолог Петя Пенкова. В презентацията бяха засегнати основните критерии за избор на ембриони (фрагментация, размер на бластомерите, мултинуклеация, оценка на бластоциста и др.). Беше представен опита на различните страни относно деня на ембриотрансфер, както и критериите за избор на единичен ембриотрансфер.

От своя страна, д-р Йосиф Димитров (АГ център „Димитров”), постави проблема за многоплодните бременности, както и факта, че 60% от многоплодните бременности вследствие ин витро процедура, са недоносени. Д-р Димитров допълни, че тенденциите в световен мащаб са към преминаване на трансфер на един ембрион, което от своя страна би намалило успеваемостта на екипите на половина, но от друга би свело до минимум извършването на процедурата ембриоредкуция, преждевременните раждания, раждането на недоносени бебета. Д-р Попов (Болница „Вита”) наблегна на необходимостта от въвеждане на законодателни промени в България относно броя трансферирани ембриони. Д-р Сариев сподели опита на „Майчин дом” – Варна, където обичайна практика е ембрионите да се трансферират на ден 3-ти.

В заключение доц. Щерев (АГ Болница „Д-р Щерев”), подчерта, че всички специалисти по репродуктивна медицина трябва да работят в посока на намаляване на многоплодните бременности. Доц. Щерев сподели и опита на АГ Болница „Д-р Щерев”, където целенасочено се работи по посока намаляване процента на многоплодните бременности.

Изключително голям интерес предизвика представянето на втората тема „Диагностика и лечение на пациенти със слаб овариален отговор при хормонална стимулация”, изнесена от д-р Мария Юнакова (АГ Болница „Д-р Щерев”).  Още в началото на своята презентация, д-р Юнакова изтъкна, че не трябва да се говори за лечение, а за управление на слабия овариален отговор. Честотата на пациентите със слаб яйчников отговор е сравнително голяма – между 9-24%. Налице е широка палитра от причини за това състояние – възраст на жената, възпалителни процеси в малкия таз, оперативни интервенции, ендометриоза, лъче- и химиотерапия, отклонения в телесното тегло (както наднормено, така и поднормено), тютюнопушене, вирусни инфекции, генетична и наследствена обусловеност, автоимунни заболявания. Д-р Юнакова разгледа различните тестове за оценка на яйчниковия резерв – антимюлеров хормон, инхибин Б, стойности на FSH и естрадиол, брой антрални фоликули. Д-р Юнакова изтъкна факта, че трябва да се прави разлика между хронологична и яйчникова възраст на жената, особено при млади жени. Основният въпрос тук е как да се повиши процента бременност при пациенти със слаб яйчников отговор. Направен бе широк литературен обзор на публикациите и опита на редица международни клиники, като в заключение бе изтъкнато, че с най-обещаващи резултати е приложението на т.нар. растежен хормон в хода на овариалната хиперстимулация. За финал, д-р Юнакова представи на вниманието на аудиторията, бъдещите стратегии за приложение при пациенти със слаб  яйчников отговор, а именно – замразяване на яйцеклетки и ембриони, продуциране на яйчникови фоликули и яйчникова тъкан от герминативни стволови клетки, правилно управление на мъжкия фактор.

Д-р Попов отново взе участие в последвалата дискусия, като изрази съгласие с представените данни в презентацията относно приложението на растежен хормон и го определи като „единствена светлина в тунела” за тези пациентки. От своя страна доц. Щерев допълни, че при поставянето на диагнозата „слаб яйчников отговор” трябва преди всичко да се мисли и за синдрома на резистентния яйчник. „Бащата на ин витрото” в България подчерта колко е важно на пациентите да се препоръчват ефикасни, достъпни и лесно изпълними назначения като физиотерапия и активен двигателен режим, които често дават много добри резултати при тези пациенти.

Дискусиите продължиха в неформална обстановка на чаша вино.

Участниците в срещата още веднъж се обединиха около мнението, че провеждането на срещи на такова ниво е поредното доказателство, че пред науката всички обединяват усилията си с цел обмен на добри практики и поведение за лечение на пациентите с репродуктивни проблеми.

Д-р Таня Милачич на посещение в лаборатория „Genoma“

Публикувано на: 25 октомври, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

През изминалия месец ембриолог д-р Таня Милачич бе на посещение в една от най-големите в Европа международни лаборатории за ДНК диагностика „Genoma”. Ето какво сподели тя с нас:

Д-р Милачич, разкажете ни накратко за лаборатория „Genoma”?

Лаборатория „Genoma“ е базирана в Рим, Италия. „Genoma” е една от малкото сертифицирани по света лаборатории за предимплантационна генетична диагностика със световен стандарт в качеството на международна лаборатория за молекулярно-генетични анализи на пост- и предимплантационно ниво. В края на миналата година АГ болница „Д-р Щерев“ официално оповести партньорството си с международната лаборатория „Genoma“ за въвеждането на предимплантационна генетична диагностика. Тогава наш почетен гост бе професор Франческо Фиорентино, изпълнителен директор на лаборатория „Genoma“.


Разкажете ни повече за метода предимплантационна генетична диагностика?

Предимплантационната генетична диагностика (PGD) спомага за откриването на носителство на различни генетични заболявания, предразположения към рак, Алцхаймер и др. в ембрионите преди тяхната имплантация и настъпването на клинична бременност. След диагностициране, само ембриони диагностицирани като незасегнати се селектират за трансфериране в матката на жената. По този начин рискът от загуба на бременност, от изкуствено прекъсване на бременност или от раждане на дете с генетично заболяване е възможно да бъде сведен до минимум.

За да бъде приложена PGD е необходимо използването на асистирана репродукция и оплождане по метода ин витро (ICSI), за да се добият яйцеклетки или ембриони за анализ.

Д-р Милачич, кое най-много Ви впечатли в лаборатория „Genoma”?

Това, което най-много ме впечатли е огромния обхват на дейност, който се извършва там.  Първото, на което попаднах бе голямото помещение с  25 компютъра, в което подобно на разпределителите на полети в командна зала, се обработват едновременно и изпращат по целия свят окончателните резултати. Всеки молекулярен биолог работи пред своя компютър и при нужда провежда консултации с колегите си или с други водещи специалисти. Този команден център всъщност разкрива сложността на генетичните изследвания, сложността при поставянето на диагноза и необходимостта от верифицирана на данните. С една дума ДНК на молекулярната биология…

Оказа се, че и тази лаборатория е една от малкото в целия свят (едва 8% от всички), сертифицирана и акредитирана да извършва генетични анализи в единични клетки и поставянето на диагнози чрез предимплантационна генетична диагностика. Именно при тях анализът и най-вече интерпретацията на резултатите е изключително труден и не само изисква дълги години опит, а и голям брой извършени цикли, в резултат, на което допустимата грешка при изследванията е сведена до абсолютен минимум, възможен само за акредитирана лаборатория по всички европейски норми и закони.

Само за един ден в лабораторията пристигат по над 100 проби за генетичен анализ – т.е. над 3000 на месец от цял свят. Дори и част от много известни и сертифицирани  лаборатории по предимплантационна диагностика в Лондон и Брюксел например, използват услугите на „Genoma”. Причината за това е, че за определени видове редки генетични заболявания, е много времеемко и скъпо да се разработва конкретен метод и е много по-лесно да се използва вече установена база и най-вече дава сигурност за диагностичния резултат.

Кои са най-новите методи на изследвания и анализи в областта на предимплантационнта генетична диагностика?

Най-новите методи на анализи са насочени към установяване на неизяснени генетични дефекти, т.нар. персонализирана генетична медицина.

Интересно е още да се спомене, че освен над 250 известни и диагностицируеми генетични заболявания в МГЛ„Genoma”, има редица заболявания и симптоми, които не са с доказан генетичен характер и не отговорят на определен и класифициран тип генетично заболяване. Тогава се изпраща кръв или изолирана ДНК от родителите и близки, по възможност до трето коляно (баби и дядовци) и се прави подробен анализ, при който в по-голям процент от случаите се достига до дадена диагноза от генетичен характер. По тази диагноза на по-късен етап могат да се създадат китове и консумативи за анализ, т.е. дизайн на анализ, в единична клетка и да бъде приложен при бъдещо желание за бременност с ин витро оплождане и PGD така, че да бъдат подбрани само здравите по конкретното рядко заболяване ембриони.

Колегите от „Genoma” акцентираха върху факта, че тези методи все още не са навлезли рутинно в практиката, тъй като това налага обработка на определен брой анализи на изследване, верифициране и сравнение между вече работещите и установени методи и новите, които непрекъснато се разработват от фирмите за производство на фармацевтичните и молекулярно-генетични апарати и консумативи. С една дума бях учудена да разбера, че дори и в генетиката „не всичко, което хвърчи, се яде” и че много от пилотните проучвания стартират в страни като Китай, където няма такива строги правила при провеждането на диагностика с най-нови методи.

Кое е посланието, което отнесохте със себе си след завръщането Ви от „Genoma”?

Утвърди се познанието ми, че в България трябва да се подхожда много внимателно при прилагането на генетични методи и най-вече при интерпретирането на резултатите и при всички положения да се работи само с акредитирани и сертифицирани лаборатории за дадения специфичен вид генетични изследвания.

Чрез генетичните изследвания може да се повиши плодовитостта при някои двойки с множество неуспехи, като се изследват и се определи дали сред тях има адекватни за трансфер ембриони. Понякога се оказва, че тайната към успеха се крие само в един сред десетки ембриони и именно той трябва да бъде подбран за трансфер.

Какво е вашето послание към пациентите с няколко неуспешни ин витро опита?

Никога да не губят вяра и че всяка една стъпка, която правят е стъпка към успеха.

Д-р Савова в новия брой на сп. 9 Месеца – прегледи и изследвания в 25-28 г.с.

Публикувано на: 23 октомври, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Интервю с актрисата Йоана Буковска

Публикувано на: 19 октомври, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Скъпи приятели,

Вижте нашето интервю с актрисата Йоана Буковска, което тя даде специално за екипа на АГ болница „Д-р Щерев“. В него тя споделя за новите предизвикателства на родителството и удовлетворението, което носи радостта да бъдеш майка. В разговора, който проведохме с нея, тя сподели впечатленията си от проследяването на бременността си и раждането в нашата болница, от лекарите, екипа, атмосферата и отношението по време на престоя й.

Благодарим на Йоана за прекрасното интервю и й пожелаваме още много щастие и удовлетворение в новата й роля на майка и родител!

Календар 2012 – behind the scenes

Публикувано на: 10 октомври, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Скъпи приятели,

Както ви съобщихме, стартираме подготовката за нашия календар за следващата 2013 година. Фотосесиите за него отново ще бъдат заети от Калина Арсова(„Калина ме снима”). Повече за условията и сроковете за записване, можете да прочетете от тук. Отново сме замислили изненада с визията и ви каним да се включите в инициативата ни!

По време на подготовката на календара ни за 2012 г. се убедихме, че освен оформянето на дизайна на календара голямо забавление носи и самото заснемане. Спретнахме набързо клип с някои от моментите по време на снимките, за да видите част от процеса в самото студио и отново да си припомните нашите „модели”:

За спермалното донорството в България – ембриолог д-р Милачич в TV7

Публикувано на: 8 октомври, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Вижте участието на ембриолог д-р Таня Милачич в петъчния сутрешен блок на ТВ7 по темата за донорството на сперма в България. Предаването обсъжда какво мотивира донорите у нас, какви са настоящите правила и изисквания за донорство на сперма, какво трябва да се промени в нормативната база и в разбиранията на обществото, за да няма недостиг на донори. Темата е изключително актуална предвид факта, че всяка 8-ма двойка с репродуктивен проблем използва донорски материал за извършване на процедура по асистирана репродукция.

Можете да гледате предаването от официалния сайт на ТВ7 като кликнете на снимката вляво или директно като използвате този линк.