Архив за категория ‘Научни участия и публикации’

Двама наши лекари са победителите във FFLA

Публикувано на: 21 февруари, 2013 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Миналата седмица (12.02.2013 г.) бяха официално оповестени победителите от Академията за бъдещи лидери в областта на фертилитета (Future Fertility Leaders Academy), организирана от „Институт по репродуктивно здраве” и фармацевтичната компания MSD.

Това са д-р Мария Юнакова и д-р Мария Коновалова, акушер-гинеколози в АГ Болница „Д-р Щерев”, оценени с най-висок брой точки от участниците в срещите.  Наградата за двамата отличени автори е участие в „SHAPE in-clinic educational program“ (Sharing best practice and experience) през 2013 година – обучителна програма за обмяна на опит между водещи IVF центрове, спонсорирана от MSD. Тази година срещата ще се проведе в един от водещите ин витро центрове в Брюксел с участието на световно известни имена в областта на лечението на стерилитета.

С гордост ви припомняме, че най-активно беше участието на представителите от АГ Болница „Д-р Щерев” със следните теми:

•    „Критерии за оценка на гаметите като предиктивни фактори за успеха на ART” – ембриолог Ирена Антонова;

•    „Предимства и недостатъци на различните стимулационни протоколи за пациенти със стерилитет” – д-р Мария Юнакова;

•    „Подходи и терапевтични средства за лечение на ендокринен стерилитет, включително поликистозен яйчник“ – д-р Мария Коновалова;

•    „Насоки за подобряване на техниката ICSI” – ембриолог Боряна Бандрева;

•    „Диагностика и лечение на пациенти със слаб овариален отговор при хормонална стимулация” – д-р Мария Юнакова;

•    „Критерии за избор на ембриони за трансфер, за или против SET” – ембриолог Петя Пенкова;

•    „Предизвикателствата на стволовите клетки за АРТ” – ембриолог д-р  Иван Бочев.

Нека пожелаем успех на бъдещите лидери в областта на фертилитета!

По-долу можете да видите снимки от заклюителната сесия на Академията за бъдещи лидери в областта на фертилитета (Future Fertility Leaders Academy):

BASIC GENETICS FOR ART PRACTICIONERS

Публикувано на: 1 ноември, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

ESHRE CAMPUS 2012
Рим, Италия (07. – 08.09.2012 г.)

Продължаваме да ви информираме за международните научни участия на представители на нашия екип. Предлагаме впечатленията на старши ембриолог и завеждащ ин витро лаборатория, д-р Таня Милачич от нейното участие в международен форум на тема „Основи на генетиката за специалистите по АРТ”. В рамките на срещата бяха изложени основните факти около инфертилитета, както и приноса на технологиите за преодоляване на тези проблеми.
Ето как представи своите впечатления д-р Милачич:
Нека си представим, че книгите са човешките хромозоми.
Всяка клетка от нашето тяло съдържа 23 чифта от тях или общо 46 книги.
Всяка страница от книгата представлява един ген.
А буквите са нуклеотидите, които изграждат страниците, т.е. гените.
Именно буквите изграждат думите и изреченията и така цялата книга придобива смисъл. В зависимост от грешките в букви, думи или страници смисълът и информацията може да се объркат и така организмът да не може да функционира нормално. Грешките обаче може и да са малки и да не променят смисъла на книгата.

Фактите

-   15% от мъжете и  10% от жените имат инфертилитет от генетичен произход;
-    Интересното е, че 30% от публикуваните статии проучват генетичния произход на мъжкия инфертилитет,  докато женският инфертилитет е засегнат в едва 18%от публикациите по света;
-    Жените и репродуктивната „майчина” възраст: вероятността от грешен хромозомен набор в яйцеклетките се увеличава с възрастта на жената с всяка изминала година, особено след 35 години, като на 44 години достига до 93.9%.

Технологиите

Нови техники
На този етап ни е необходима технология, която да подобри значително подбора на сперматозоидите. За съжаление дори и IMSI методът не е толкова ефикасен сам по себе си, тъй като се оказва, че за да е добър един сперматозоид не е необходимо само да е много добър „плувец” и да изглежда „перфектно”. Методи, като MACS например, трябва да бъдат използвани само при наличието на конкретни индикации. Подборът на методи при всяка една двойка трябва да е строго индивидуален и винаги да е придружен от конкретен анализ на  негативите и позитивите от допълнителните процедури.

Генетичен анализ
За съжаление в някои страни (Италия, България, повечето балкански държави) не е въведен кариотипен генетичен анализ на двойката преди започване на лечението на стерилитет. Понастоящем, двойките се подлагат на това изследване едва след 3 или 4 неуспешни ин витро опита, както в момента е и в България.

Много е важно да се знае, че предимплантационната генетична диагностика (ПГД) е мултидисциплинарна наука и изисква колаборация между повече партньори – клиницисти, ПГД лаборатория за биопсия и Център по репродуктивна генетика. В тези звена е необходимо да има поне по 4 специалиста, добре запознати с тази дейност (ръководител, 1-2 специалиста, 1-2 лабораторни техника).

Генетичната консултация е важна преди всяка АРТ процедура и изисква не само мултидисциплинарен екип, но и колаборация между различните звена. За нея е необходимо време, търпение, спокойствие и разбиране…

Обсъдена бе и хипотезата, че след  3 000 години, 90% от човечеството ще бъде със стерилитет, а след  17 500 години, 100% от хората на земята ще имат деца само чрез ICSI технология.  Причините за това основно се крият в замърсеността на въздуха, увеличаване на възрастта за репродукция, стрес и др. Тези прогнози засега са в сферата на научната фантастика, но са факт, върху който трябва сериозно да се замислим.

Продължава нашето домакинство на академията за бъдещи лидери в областта на фертилитета

Публикувано на: 27 октомври, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

За пети пореден път, на 25.10.2012 г., в АГ Болница „Д-р Щерев” се състоя среща от инициативата на американската фармацевтична компания MSD “Future Fertility Leaders Academy” съвместно със Сдружение „Институт по Репродуктивно Здраве“. Модератор на срещата бе д-р Даниела Савова (АГ болница „Д-р Щерев”). По традиция участие взеха  представители от центрове по репродуктивна медицина от цялата страна.

И двете представени теми бяха от представители на екипа на болницата. Първата лекция „Критерии за избор на ембриони за трансфер, за или против SET” бе изнесена от ембриолог Петя Пенкова. В презентацията бяха засегнати основните критерии за избор на ембриони (фрагментация, размер на бластомерите, мултинуклеация, оценка на бластоциста и др.). Беше представен опита на различните страни относно деня на ембриотрансфер, както и критериите за избор на единичен ембриотрансфер.

От своя страна, д-р Йосиф Димитров (АГ център „Димитров”), постави проблема за многоплодните бременности, както и факта, че 60% от многоплодните бременности вследствие ин витро процедура, са недоносени. Д-р Димитров допълни, че тенденциите в световен мащаб са към преминаване на трансфер на един ембрион, което от своя страна би намалило успеваемостта на екипите на половина, но от друга би свело до минимум извършването на процедурата ембриоредкуция, преждевременните раждания, раждането на недоносени бебета. Д-р Попов (Болница „Вита”) наблегна на необходимостта от въвеждане на законодателни промени в България относно броя трансферирани ембриони. Д-р Сариев сподели опита на „Майчин дом” – Варна, където обичайна практика е ембрионите да се трансферират на ден 3-ти.

В заключение доц. Щерев (АГ Болница „Д-р Щерев”), подчерта, че всички специалисти по репродуктивна медицина трябва да работят в посока на намаляване на многоплодните бременности. Доц. Щерев сподели и опита на АГ Болница „Д-р Щерев”, където целенасочено се работи по посока намаляване процента на многоплодните бременности.

Изключително голям интерес предизвика представянето на втората тема „Диагностика и лечение на пациенти със слаб овариален отговор при хормонална стимулация”, изнесена от д-р Мария Юнакова (АГ Болница „Д-р Щерев”).  Още в началото на своята презентация, д-р Юнакова изтъкна, че не трябва да се говори за лечение, а за управление на слабия овариален отговор. Честотата на пациентите със слаб яйчников отговор е сравнително голяма – между 9-24%. Налице е широка палитра от причини за това състояние – възраст на жената, възпалителни процеси в малкия таз, оперативни интервенции, ендометриоза, лъче- и химиотерапия, отклонения в телесното тегло (както наднормено, така и поднормено), тютюнопушене, вирусни инфекции, генетична и наследствена обусловеност, автоимунни заболявания. Д-р Юнакова разгледа различните тестове за оценка на яйчниковия резерв – антимюлеров хормон, инхибин Б, стойности на FSH и естрадиол, брой антрални фоликули. Д-р Юнакова изтъкна факта, че трябва да се прави разлика между хронологична и яйчникова възраст на жената, особено при млади жени. Основният въпрос тук е как да се повиши процента бременност при пациенти със слаб яйчников отговор. Направен бе широк литературен обзор на публикациите и опита на редица международни клиники, като в заключение бе изтъкнато, че с най-обещаващи резултати е приложението на т.нар. растежен хормон в хода на овариалната хиперстимулация. За финал, д-р Юнакова представи на вниманието на аудиторията, бъдещите стратегии за приложение при пациенти със слаб  яйчников отговор, а именно – замразяване на яйцеклетки и ембриони, продуциране на яйчникови фоликули и яйчникова тъкан от герминативни стволови клетки, правилно управление на мъжкия фактор.

Д-р Попов отново взе участие в последвалата дискусия, като изрази съгласие с представените данни в презентацията относно приложението на растежен хормон и го определи като „единствена светлина в тунела” за тези пациентки. От своя страна доц. Щерев допълни, че при поставянето на диагнозата „слаб яйчников отговор” трябва преди всичко да се мисли и за синдрома на резистентния яйчник. „Бащата на ин витрото” в България подчерта колко е важно на пациентите да се препоръчват ефикасни, достъпни и лесно изпълними назначения като физиотерапия и активен двигателен режим, които често дават много добри резултати при тези пациенти.

Дискусиите продължиха в неформална обстановка на чаша вино.

Участниците в срещата още веднъж се обединиха около мнението, че провеждането на срещи на такова ниво е поредното доказателство, че пред науката всички обединяват усилията си с цел обмен на добри практики и поведение за лечение на пациентите с репродуктивни проблеми.

Ново успешно участие на екипа ни на форума на ESHRE 2012

Публикувано на: 11 юли, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Екипът на АГ болница „Д-р Щерев” отново се представи успешно на  престижен международен научен форум!

От 1-ви до 4-ти юли, 2012 г. в Истанбул се състоя 28-та среща на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). Събитието привлече близо 11 000 делегата от всички континенти, което направи тази среща най-мащабната по размери от всички, преведени до настоящата 2012 г.

Бяха подадени над 3000 публикации и постера на различна тематика, свързана с лечението на инфертилитет и приложението на асистирани репродуктивни техники. Одобрени бяха 50 устни презентации и около 770 абстракти на научни разработки за постерна сесия. Единствените научни постери от българска страна бяха в секция „Ембриология” на ембриолог Ирена Антонова („Ембриотрансфер на ден 4-ти – за и против”) и на д-р Иван Бочев („Значително повишаване на процента бременности след ембрио ко-култивиране със замразени ендометриални стромални клетки”) от АГ Болница „Д-р Щерев”, одобрени анонимно от трима независими проверяващи.

Голяма част от представителите на центровете по репродуктивна медицина взеха участие както в предконгресните курсове, които се проведоха преди началото на срещата, така и в пленарните сесии. Изтъкнати бяха по-голямото разпространение на различните техники за повишаване успеваемостта на асистираната репродукция, колаборацията с други специалности, навлизането на методи на молекулярната биология в лечението на инфертилитета.

Една от най-активните групи по специални интереси, групата по репродуктивна генетика, в чието ръководство е и д-р Таня Милачич, д.б., ръководител на ембриологичната лаборатория на АГ Болница „Д-р Щерев”, организира редица срещи с експерти от различни страни, както и с ръководството на дружеството. Обсъждаха се бъдещите предконгресни курсове за предстоящите през 2013 г. в Лондон и 2014 г. в Мюнхен годишни срещи. По идея на д-р Таня Милачич и доц. Атанас Щерев, бе предложено в изпълнителния комитет на ESHRE да бъдат включени и представители на страни от Източна Европа. Ембриолог Таня Милачич и д-р Таня Тимева, д.м. от АГ Болница „Д-р Щерев”, избрани през 2011 г. за представители на България към Комитета на националните представители на ESHRE с четиригодишен мандат, за първи път тази година бяха включени да дадат своето становище относно законовите уредби по асистирана репродукция в България, както и предложения за промени, насочени към адекватно и акуратно оценяване на прогресивно увеличаващия се брой абстракти на научни публикации и разработки.

Беше обсъдено и въвеждането на нови форми на дистанционно онлайн обучение, т.нар. e-learning, които ще обхващат всички области на асистираната репродукция, както и възможности за онлайн тестове за получаване на съответните сертификати. Предвижда се създаването на дискусионен онлайн форум между експерти от цял свят в рамките, на който ще се обсъждат двойки с поредица неуспешни опити.

За председател на ESHRE бе избран професор Юха Тапанайнен, добър приятел на България, взел не един път участие в симпозиумите по репродуктивна медицина, организирани от „Институт по репродуктивно здраве” и АГ Болница „Д-р Щерев”.

Продължава академията за бъдещи лидери в областта на фертилитета

Публикувано на: 26 юни, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

На 21 юни 2012 г. в конферентната зала на АГ Болница „Д-р Щерев” се състоя третата от общо шестте срещи от инициативата на американската фармацевтична компания MSD “Future Fertility Leaders Academy” съвместно със Сдружение „Институт по Репродуктивно Здраве“. В срещата взеха участие представители от центрове по репродуктивна медицина от цялата страна.

Модератор на срещата бе д-р Петя Андреева, акушер-гинеколог и репродуктивен специалист в АГ Болница „Д-р Щерев”.

Първата тема „Поведение при лечение на стерилитет, причинен от ендометриоза” бе представена от д-р Георги Корсачки, МЦ „РепроБиоМед”, който разгледа темата задълбочено и обстойно, като представи причините, симптомите, лечението и поведението при пациентки с ендометриоза и инфертилитет. Д-р Вакрилов от МЦ „София 2000”, модератор на темата, провокира аудиторията с въпроси насочени към поведението на специалистите по репродуктивна медицина спрямо пациентите с ендометриоза, в която активно се включиха д-р Коновалова и д-р Андреева (АГ Болница „Д-р Щерев”), д-р Минко Еврев (МЦ „Технобиос”), доц. Пламен Тодоров (АГ Център „Димитров”).

Д-р Виолета Рилчева от МЦ „КИРМ” – Плевен представи резултати от собствено проучване на тема „Влияние на ДНК-фрагментационния индекс на сперматозоидите върху изхода на ин витро процедурата“. Според резултатите от проучването, ДНК-фрагментационният индекс би могъл да играе ролята на предиктивен фактор за успех при АРТ процедура. Д-р Таня Милачич, модератор на темата, след проведената актива дискусия, обобщи мнението на специалистите, че е необходимо разширяване на проучването с по-голям брой пациенти.

В края на срещата, участниците дадоха своята оценка за представянето на лекторите, като попълниха анкетна карта.

Провеждането на срещи на такова ниво и в такъв състав е поредното доказателство, че пред науката всички обединяват усилията си с цел обмен на добри практики и поведение за лечение на пациентите с репродуктивни проблеми.

Ранен рак на гърдата и бременност – защо не! Или защо да?

Публикувано на: 30 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

От 10 до 13 май тази година в гр. Правец се състоя международна среща на клуб „Млад онколог”. Д-р Таня Тимева, акушер-гинеколог и медицински директор на АГ Болница „Д-р Щерев”, бе поканена да изнесе лекция и да участва в дискусия на тема „Ранен рак на гърдата и бременност – защо не! И защо да?”

В презентацията си д-р Тимева изнесе данни за последствията от химиотерапията при жени с рак на гърдата. Резултатите недвусмислено показват, че химиотерапията води до изчерпване на яйчниковия резерв и инфертилитет. Освен това не се препоръчва бременност за период от 2 – 5 години след диагноза и лечение на рак на гърдата. В тези случаи, ин витро оплождане с криопрезервация на яйцеклетки и ембриони преди химиотерапия е основно средство за запазване на бъдещия фертилен потенциал на пациентките и има допълнителни психологически ползи за тях. Д-р Тимева направи и литературен обзор на публикациите за приложение на метода ин витро оплождане при жени с ракови заболявания. Според анализа на литературните данни, общият риск от ракови заболявания, както и риска от рак на гърдата, не се увеличава след ин витро процедура.

Начините за запазване на фертилитета преди химиотерапия зависят от конкретния вид на тумора, терапията, както и от времето, с което разполагат специалистите по репродуктивна медицина преди старта на лечението.

Методите, които могат да се приложат са свързани със съхраняване на яйцеклетки, ембриони и яйчникова тъкан. От трите възможности, замразяването на ембриони е за предпочитане при запазване на фертилитета, тъй като е с най-висок шанс за постигане на бременност след успешното лечение. Важни условия за приложението на този метод е възможността и достатъчно време за хормонална стимулация, наличие на партньор или желанието и готовността за използване на донорски сперматозоиди за извършване на процедурата по ин витро оплождане. Получените ембриони биха могли да се замразят на всеки етап от развитието си (2-ри 5-ти ден) и да се съхраняват с цел използване след приключване на лечението.

Криопрезервацията на яйчникова тъкан би могла да се приложи в случаите, когато няма достатъчно време за хормонална стимулация преди започването на антитуморното лечение, когато яйчниците не реагират на стимулацията, при момичета преди пубертета или в случай, че туморното заболяване не позволява хормонална стимулация (хормоно-зависими тумори и др.) Към момента в България няма регулация на криопрезервацията на яйчникова тъкан, тъй като тя не е включена към наредба 28 по АРТ, третираща единствено замразяването и съхранението на яйцеклетки и ембриони.

В края на своята презентация, д-р Тимева представи на аудиторията случая с роденото в началото на 2009 г. в Англия бебе, което не носи гени, свързани с риск от рак на гърдата – метод за ограничаване разпространението на това заболяване сред популацията. Данните показват, че между 10% и 20% от случаите с ранна поява на рак на гърдата могат да се свържат с BRCA гена – BRCA1 и BRCA2 мутации. Носителите на BRCA мутации представляват от 5% до 10% (около 13,750–27,500 жени в САЩ) от всичките случаи на рак на гърдата. Опции за засегнатите семейства, които биха искали да се сдобият със здрава рожба, която не е носител на тази генна мутация са естествено забременяване и генетично изследване на плода (пренатална диагностика) или ин витро оплождане и предимплантационна генетична диагностика (ПГД) и поставяне в матката само на ембриони без мутации по изследваните гени. След първото приложение на ПГД през 1990, този метод става важна част от настоящите техники за изследване на генетичните нарушения и е установена клинична възможност в репродуктивната медицина.

От 2011 г. този метод се прилага и в АГ болница „Д-р Щерев“ в сътрудничество с италианската международна лаборатория „Генома“, световен лидер в молекулярната генетика и предимплантационната генетична диагностика с над десетгодишен опит в сферата си на работа. Молекулярно-генетичната лаборатория е сред малкото сертифицирани в света (6%) за извършването на такъв вид дейност, чиито специалисти ежедневно обработват проби от цял свят. Повече информация за метода, можете да прочетете от тук.

Биомаркерите или къде да очакваме следващия голям пробив в АРТ

Публикувано на: 21 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Продължаваме да ви информираме за международните научни участия на представители на нашия екип. Предлагаме впечатленията на ембриолог Ирена Антонова от нейното участие в първия по рода си конгрес по биомаркери в репродуктивната медицина, проведен в края на март във Валенсия:

Организатор на конгреса е Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI Valencia) – една от водещите европейски клиники с 20 клона в целия свят, развиваща сериозна научна дейност в областта на инфертилитета. Интересните заглавия в програмата и анонсираните новости в областта на репродуктивните биомаркери привлякоха многобройни участници от всички континенти.

Главната цел, която обединява проектите, представени на конгреса, е как да се направи най-точна оценка на генетичното състояние на яйцеклетките, сперматозоидите и ембрионите по възможно най-щадящ за тях начин, без да бъдат подлагани на агресивни процедури за анализ, които биха могли да ги увредят.

Нови надежди в тази насока се възлагат на апаратура, която е отскоро на световния пазар – т.нар. ЕmbryoScope. Той представлява инкубатор с вградена камера, която на определени периоди от време заснема развитието на ембрионите. По този начин ембриолозите получават пълна и подробна информация и могат да направят много по-добър избор на ембриони за трансфер. Този постоянен поглед върху ембрионалното развитие позволява да се открият нови маркери, свързани с генетичното състояние на ембрионите.  В момента успешно се работи по няколко проекта, при които се изследват различните особености при деленето и връзката им с различни генетични аномалии. В опитите си да подобрят селекцията на ембрионите, учени от Станфордския университет са създали софтуер, който автоматично анализира и оценява снимките. Амбициите на учените са в бъдеще тези биологични маркери да изместят генетичната диагностика чрез биопсия на ембрионите.

Друга интересна разработка, представена на форума, бе метод за избор на сперматозоид за ICSI с добър генетичен материал без фрагментация. Това е основния недостатък на всички съществуващи до сега тестове, които дават информация за ДНК фрагментацията на сперматозоида, разрушаващи тестваните семенни проби, след което те остават неизползваеми. Авторите на проекта са открили безвреден белтък, който се прилепва към фрагментираните краища на ДНК веригата, без токсично действие и без да нарушава целостта на сперматозоида. Този белтък оцветява всички накъсани краища на ДНК веригата в червено, което позволява да се подберат най-добрите сперматозоиди, като за ICSI процедурата се използват най-слабо оцветените, т.е. най-нефрагментираните сперматозоиди.

На фона на всички нови перспективи, които бяха съобщени, създателят на първият апарат за метаболомика, който дава оценки за виталността на ембрионите на базата на метаболитния им анализ, докладва доста обезкуражаващи резултати в тази насока.  През 2008 година този нов метод за неинвазивна оценка на ембрионите беше широко представен на всички международни конгреси и учените залагаха големи надежди в тази насока.  Година по-късно първият апарат за метаболитен анализ беше пуснат на пазара. Събраните досега резултати от различни клиники, работили с апаратурата последните 2 години, не дават очакваните добри резултати. Причините, които изтъкнаха създателите на проекта са прекалено близките метаболитни стойности между виталните и невиталните ембриони, както и все още неустановени референтни граници на изследваните биомаркери. Лекцията завърши оптимистично, след като работещите по проекта обявиха, че усилията в тази насока продължават и вече няколко групи обединяват усилията си по подобряване на апаратурата с цел по-прецизен анализ.

В заключение, организаторите на конгреса се обединиха около идеята, че следващият голям пробив в областта на репродуктивната медицина ще е в по-подробното разучаване на биомаркерите за имлантация и създаването на нови методики за оптимизиране на ендометриалната рецептивност.

Проф. Станимир Кюркчиев във влиятелно научно издание

Публикувано на: 8 май, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

В АГ болница „Д-р Щерев“ винаги сме се гордели не само с практическото усъвършенстване на нашите специалисти, но и с тяхната активна научна дейност! Комбинацията между двете ни дава възможност да прилагаме най-модерните нововъведения и технологии в лечението на стерилитет и асистираната репродукция. Само така болницата ни може непрекъснато да се развива и повишава своята успеваемост, а работата на нейните специалисти да носят радост за все повече жени и двойки, желаещи да заченат.

Отново имаме повод за гордост, защото дългогодишният консултант на болницата ни и специалист по репродуктивна имунология, проф. Станимир Кюркчиев, разширява дългия си списък от научни публикации с поредната статия във влиятелно издание. Статията на проф. Кюркчиев е в съавторство с неговия син доц. Доброслав Кюркчиев и е Екатерина Тодорова и е публикувана във Vitamins and Hormones, vol. 87 – Stem Cell Regulators. Темата на публикацията е „Ефекти на прогестерона върху мезенхимните стволови клетки“:

Видеозапис на пресконференция – предимплантационна генетична диагностика

Публикувано на: 9 януари, 2012 от АГ Болница др-Щерев Няма коментари

Скъпи приятели,

В края на 2011 г. АГ болница „Д-р Щерев“ проведе пресконференция за представяне на въвеждането на нова за България методика за предимплантационен генетичен анализ и диагностика (ПГД) на ембриони. Повече за събитието, участниците и темата можете да прочетете от тук.

Както обещахме, тук на блога ви представяме пълен запис на пресконференцията, откъдето можете да се запознаете по-подробно с метода ПГД и с ползите и сферите на неговото приложение:

Интервю с ембриолозите Боряна Бандрева и Ирена Антонова

Публикувано на: 5 октомври, 2011 от АГ Болница др-Щерев 1 коментар

През август с гордост ви съобщихме, че  нашите ембриолози Ирена Антонова и Боряна Бандрева успешно издържаха изпита, проведен от Европейската асоциация за човешка репродукция и ембриология (ESHRE) в категорията „Клиничен ембриолог“. С този успех сертифицираните от ESHRE ембриолози в нашата болница вече са четирима. Представяме ви интервю с Ирена и Боряна за подготвката на изпита и неговата сложност и за ползите от активната научна програма на АГ болница „Д-р Щерев“ в ежедневната практическа работа на нашия екип. Целта на тези усилия, разбира се, е една – повече радост за все повече семейства: