Цитонамазка

Какво представлява PAP - тестът (цитонамазката)?
PAP - тестът е микроскопско изследване на клетки от шийката на матката (цервикса) с цел ранно откриване и диагностициране на рак на шийката на матката. Тестът е разработен през 1928 г. от патолога Джордж Папаниколау и затова е известен още като PAP–тест.

 

Кога се препоръчва PAP – тест (цитонамазка) и колко често?
Препоръчително е изследването да се провежда веднъж годишно при всички жени на възраст между 21 и 65 години, също така и при момичета под 21 години, които водят полов живот. При жени с повишен риск, изследването се провежда веднъж на шест месеца, или в зависимост от препоръката на лекаря. След 65 – 70 годишна възраст и преустановяване на активния полов живот, повечето жени могат да не правят изследването, при налични три отрицателни резултата в последните 10 години.


Каква е подготовката за PAP – тест (цитонамазка)?
Желателно е поне 24 ч преди цитонамазката да:
- не използвате вагинални тампони;
- не правите вагинални промивки;
- нямате сексуални контакти;
- не използвате вагинални глобули и кремове;
- нямате менструално кървене (оптималните дни за цитонамзка са 10 – 14 ден от менструалния цикъл).

 

Как се извършва PAP – тестът (цитонамазката)?
Процедурата е сравнително проста и безболезнена и отнема не повече от няколко минути. Извършва се в гинекологичен кабинет, жената се настанява на гинекологичния стол, като гинекологът поставя спекулум във влагалището за по-добра видимост на шийката на матката (portio vaginalis colli uteri – PVCU) и цервикалния канал (canalis cervicalis – CC). С помощта на четчица се вземат клетки от лигавицата на шийката на матката и цервикалния канал. *Взетите клетки се поставят в контейнер с консервиращ разтвор. В последствие клетките лесно се отделят от течността и практически нито една от тях не се губи. Пробата се изпраща в специализирана лаборатория наречена цитологична, където апарат обработва взетата проба като хомогенизира клетъчния материал в течността и не позволява образуването на струпвания от клетки; разпределя клетките в тънък единичен слой, прочиства от кръв, слуз и други артефакти, след това пробата се оцветява, фиксира и изследва под микроскоп от лекар - цитопатолог.

 

Какво се усеща по време на PAP – тестът (цитонамазката)?
Вземането на цитонамазка не е болезнено, въпреки това е възможно жената да усети лек дискомфорт или да има леко кръвотечение след вземането на материал.

 

Какви са възможните резултати от PAP – тестът (цитонамазката)?
Резултатите от цитологичното изследване (степента на промени в ядрото и цитоплазмата на клетката) се класифицират в пет групи по Папаниколау:
РАР I - нормални клетки. Не е необходимо никакво лечение;
РАР II - клетки показващи най-често възпалително заболяване. Тук често се налага противовъзпалително лечение;
РАР III - съмнителен резултат;
РАР IV - наличие на единични ракови клетки;
РАР V - наличие на множество ракови клетки.

Ако резултатът от цитонамазката покаже група PAP ІІІ, ІV,V се назначават допълнителни изследвания за доуточняване на диагноза и лечение. Тези изследвания могат да бъдат повторен PAP - тест, HPV тест, колпоскопия (със или без биопсия), пробно абразио на цервикалния канал. Ако резултатите от допълнителните изследвания индицират преканцерозни промени, лекарят насочва жената за последващо лечение.

 

 

РЕЧНИК

 

-Биопсия: малка тъканна проба, която се взема от изменения участък на шийката на матката. 

 

-Колпоскопия: детайлен оглед на шийката на матката, влагалището и външните полови органи със специален микроскоп наречен колпоскоп.

 

-Конвенционален PAP – тест (цитонамазка): взетите клетки от шийката на матката и цервикалния канал се нанасят на предметно стъкло и се изпращат в специализирана лаборатория наречена цитологична лаборатория. След етапи на подготовка и оцветяване следва микроскопска оценка на находките.


 

*ThinPrep® PAP – тест (цитонамазка): взетите клетки от шийката на матката и цервикалния канал се поставят в контейнер с консервиращ разтвор. След етапи на апаратна обработка, подготовка и оцветяване следва микроскопска оценка на находките.

 

ThinPrep® PAP тестът е първото реално подобряване на традиционната РАР намазка от въвеждането й преди 50 години. Този нов тест осигурява ново ниво на надеждност на получените резултати. Разработен е така, че да се избегнат много от присъщите за традиционната РАР намазка недостатъци.

 

 

 

АГ болница "Д-р Щерев" препоръчва ThinPrep® PAP тест защото:
• е с по – високо качество на пробата в сравнение с традиционната цитонамазка като се елиминират възпаленията в кръвта;
• незадоволителните намазки намаляват с 94%;
• се увеличава възможността за откриване на предракови изменения на маточната шийка;
• дава възможност за допълнителни изследвания от наличната проба;
• намалява броят на неизяснените случаи.
 

Вземане на клетки

Измиване

Запечатване

Зареждане

Процес

Скрининг-Маточна шийка: част от матката, отворена към влагалището. Покрита е с два вида епител (клетки) - многослоен плосък епител и цилиндричен епител. Плоският епител покрива ектоцервикса, а цилиндричният епител покрива ендоцервикса (вътрешната част на маточната шийка).

 

-Човешки папиломен вирус (HPV): двойно – верижни ДНК вируси от семейство Papilomaviridae, класифицирани по типове с номера според реда на откриването им. Основният причинител на РМШ в 95-99,7 % от случаите е Човешки папиломен вирус (HPV) и две трети, от които се падат на т.нар. високо рискови типове -16 и 18 тип.

 

-PAP – тест (цитонамазка): микроскопско изследване на клетки от шийката на матката (цервикса) с цел ранно откриване и диагностициране на рак на шийката на матката.

 

-Спекулум: малък метален или пластмасов инструмент, който позволява да се визуализира добре шийката на матката.

 

-Рак на шийката на матката (РШМ): неконтролируемо делене на увредени клетки в областта на маточната шийка и тяхното натрупване една до друга. Ранната диагностика на заболяването увеличава шансовете за успешно лечение!

 

-Хистологично изследване: изследване само на тъкан.

 

-Цитологично изследване: изследване само на клетки.

 

-CIN (Цервикална интраепителна неоплазия): хистологична диагноза - получена при изследване на тъканите на маточната шийка. 

За информация и записване на час:
За информация и записване на час, моля свържете се с "Регистратура" - тел.: (+359)2 920 09 01

 

Можете да научите повече за цитонамазка ThinPrep® РАР тест и от нашия блог.

 

 

Научни форумиУсловия за ползване