Начало Цени Център „Фонд за Асистирана репродукция”

Център "Фонд за Асистирана репродукция"

АГ болница "Д-р Щерев" има сключен договор с Център "Фонд за Асистирана репродукция", съгласно който се извършва асистирана репродукция на жени, за които е издадена заповед от Директора на Фонда, че са одобрени за организационно и финансово подпомагане със средства от Фонда. Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. и включва средства за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедура и за лекарствени продукти.

 

Фондът финансира:
1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):
а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);
б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);
в) други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;
2. контрола на стимулационния процес чрез:
а) ехографски прегледи;
б) хормонални изследвания;
3. АРТ методи (ин витро методики):
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо ин витро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) ембриотрансфер;
д) криоконсервация на предимплантационни ембриони.

 

 

Фондът финансира посоченото по-горе при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:
1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1);
2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4);
3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

 

Създаден е специален консултативен кабинет в болницата за подпомагане на пациентите в процеса на подготовка на пакета документи необходими за кандидатстване пред Център "Фонд за Асистирана репродукция". Нашият Координатор здравни грижи, г-жа Ваня Бандарска оказва съдействие както при попълване на началният пакет документи за включване в програмата на Фонда, така и по всяко време на процеса на асистирана репродукция на вече одобрени пациенти на болницата.

 

Работно време на кабинета: Понеделник - Петък, от 9.00ч. до 16.00 ч. (3-ти етаж)

Телефон: 02 920 09 01 вътр. 232
Мобилен номер: 0884 30 11 69

Лице за контакт: Ваня Бандарска, Координатор здравни грижи

 

 

Заявленията и приложените към тях документи за  финансово подпомагане от Фонда се подават и съответно получават заповедите за одобрение на адреса на Център "Фонд за Асистирана репродукция":

гр. София 1131, бул. "акад. Иван Гешов" №15, "Център по хигиена", ет. 11, ст. 36.

 

За повече информация: www.far-bg.org

 

Научни форумиУсловия за ползване